Extra Bunkers

terug

Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse

Inleiding

Op de pagina 'Bibliotheek' is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Wanneer de knoppen met de naam 'Duingebied', 'Literatuur', 'Correspondentie' of 'Diverse' wordt ingedrukt, komt u op een pagina waar allerlei extra informatie is te vinden over de onderwerpen staan in dit deel van 'Bunkers', of er zijdelinks mee te maken heeft. Deze informatie stond al jaren te verstoffen in de kast, zonder dat ik er iets mee deed. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om deze informatie te digitaliseren en te presenteren op de website.
Zo heeft u en andere lezers er ook wat aan.

Veel plezier bij het doorzoeken van deze extra informatie.

Dinsdag 28-05-2020


terug

Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse

Bunkers

Register Duingebied Literatuur

Register

Volgnummer

Onderwerp

Jaartal

Archiefnummer

01

Uitgraven duin voor bouw kunstbunker

1940

02

Uitgraven duin voor bouw kunstbunker

1940

03

Uitgraven duin voor bouw kunstbunker

1940Register Duingebied Literatuur

Duingebied

01     Duingebied     Uitgraven duin voor bouw kunstbunker02     Duingebied     Uitgraven duin voor bouw kunstbunker03     Duingebied     Uitgraven duin voor bouw kunstbunkerterug

Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse

Literatuur

Register Literatuur

Register

Titel

Schrijver

Jaartal

Duingebied tijdens en na WOII in krantenknipsels

1946

De Linie van Beverwijk

Dr. J. Belonje

1957

Bunkers in Nederland

Rudi Rolf

1982

Rijksbergplaatsen

J. Evenblij

1993Register Literatuur

Literatuur

     Duingebied     Duingebied tijdens en na WOII in krantenknipselsInhoud


     Duingebied     De Linie van BeverwijkInhoud


     Duingebied     Bunkers in NederlandInhoud


     Duingebied     W.C.B. beleid inzake rijksbergplaatsen en bescherming ter plaatseInhoud
terug

Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse

Correspondentie

2006-10     Kruk N.V.     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2006-10     P.W.N.     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2006-10     Gemeente Heemskerk     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2006-10     Noord Hollands Dagblad     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2007-10     P.W.N.     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2007-10     Corus     Beeldmateriaal BunkersInhoud


2007-06     Commando DienstenCentra     Bezoek Nationaal Archief RijswijkInhoud


2007-07     Topopgrafische Dienst Kadaster Marketing en Klantenservice     Scan luchtfoto'sInhoud


2007-11     Archief Bijzondere Rechtspleging     Keuken Fort VeldhuisInhoud


2009-04     Rabobank     Bijdrage Maerten van HeemskerckfondsInhoud


2011-03     Directie Services Klantencontactcenter     PublicatierechtInhoud


2011-09     Selke Archivedienste     Scans ArcheifstukkenInhoud


2013-03     Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Klantencontactcenter     Scan Luchtfoto'sInhoud
terug

Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse

Diverse

Bezetting Spotprent Voedselbonnen Verpakking
Bevrijding

BezettingHet Verdrag van München (30 september 1938) vormde het slotakkoord van de Conferentie van München.
Het verdrag gaf nazi-Duitsland permissie om het Sudetenland te annexeren.
Achteraf gezien was deze appeasement-politiek, met Neville Chamerlain (‘Peace for our time’) personificatie, onsuccesvol.
Adolf Hitler ging door met zijn expansiedrift.

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië hebben, rekening houdend met
de overeenkomst die in principe al is bereikt voor de overdracht van het Sudeten-Duitse
grondgebied aan Duitsland, overeenstemming bereikt over de volgende voorwaarden
die van toepassing zijn op de genoemde overdracht en de daaropvolgende maatregelen.
Door deze overeenkomst houden zij zich ieder verantwoordelijk voor de stappen die
nodig zijn om de uitvoering ervan te verzekeren:

1. De evacuatie begint op 1 oktober.

2. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië komen overeen dat de evacuatie van het
grondgebied op 10 oktober voltooid zal zijn, zonder dat bestaande instellingen
opgeheven worden en dat de Tsjecho-slowaakse regering verantwoordelijk zal worden
gehouden voor het uitvoeren van de evacuatie zonder schade aan de genoemde
instellingen.

3. De voorwaarden voor de evacuatie zullen in detail worden vastgesteld door een
internationale commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Tsjechoslowakije.

4. De bezetting in fasen van het overwegend Duitse grondgebied door Duitse troepen
begint op 1 oktober. De vier gebieden die op de bijgevoegde kaart zijn aangegeven,
zullen in de volgende volgorde worden bezet door Duitse troepen: het gebied met nr. I
op 1 en 2 oktober, het gebied met nr.II op 2 en 3 oktober; het gebied gemarkeerd met nr.III
op 3, 4 en 5 oktober; het grondgebied gemarkeerd met nr. IV op 6 en 7 oktober. Het
resterende gebied met een overwegend Duits karakter zal onmiddellijk worden
vastgesteld door de bovengenoemde internationale commissie en tegen 10 oktober
worden bezet door Duitse troepen.

5. De in het derde lid bedoelde internationale commissie stelt de grondgebieden vast
waar een volksraadpleging wordt gehouden. Deze gebieden zullen worden bezet door
internationale instanties totdat de volksraadpleging is afgelopen. Dezelfde commissie
zal de voorwaarden vaststellen waaronder de volksraadpleging gehouden zal worden,
uitgaande van de voorwaarden van de Saarraadpleging. De commissie zal ook een
datum vaststellen, niet later dan eind november, waarop de volksraadpleging zal
plaatsvinden.

6. De definitieve vaststelling van de grens wordt uitgevoerd door de internationale
commissie. Deze commissie zal ook het recht hebben om aan de vier mogendheden,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, in bepaalde uitzonderlijke
gevallen kleine wijzigingen aan te bevelen in de strikt etnografische afbakening van de
zones die zonder volksraadpleging moeten worden overgedragen.

7. Er is een optierecht in en uit de overgedragen gebieden. Deze optie moet worden
uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van deze overeenkomst. Een Duits-
Tsjechoslowaakse commissie zal de details van de optie bepalen, manieren overwegen
om de overdracht van bevolking te vergemakkelijken en principekwesties die uit de
genoemde overdracht voortvloeien, oplossen.

8. De Tsjechoslowaakse regering zal binnen een periode van vier weken na de datum
van deze overeenkomst alle Sudeten-Duitsers die de wens hebben van hun politieambt of
militaire functie te worden ontheven, hen die ruimte bieden. En de Tsjechoslowaakse
regering zal binnen dezelfde periode Sudeten-Duitse gevangenen vrijlaten die een
gevangenisstraf uitzitten voor politieke misdrijven.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain
Edouard Daladier
Benito Mussolini
     


Bezetting Spotprent Voedselbonnen Verpakking
Bevrijding

Spotprent

     

     

     


Bezetting Spotprent Voedselbonnen Verpakking
Bevrijding

Voedselbonnen

     

               Bezetting Spotprent Voedselbonnen Verpakking
Bevrijding

Verpakking

     

     Bezetting Spotprent Voedselbonnen Verpakking
Bevrijding

Bevrijding

     

     

     

     

     


Inleiding
Duingebied Literatuur Correspondentie Diverse


terug