Welkom op de pagina van 'Een groet uit Heemskerk'

Op deze pagina wil ik u rondleiden door het Heemskerk van recente verleden tijd.
In een aantal delen laat ik u vanaf circa 1985 Heemskerk zien door mijn ogen.
Naast de delen zijn er ook registers en overzichten.
De indeling zoals het hiernaast aantreft geeft een duidelijk overzicht van register, foto overzicht en delen.

In het straten register treft u een overzicht op alfabetische volgorde van straten aan.
Op eenvoudige wijze kunt u heen en weer springen tussen de blokken van straten.
In of nabij deze straten staat het onderwerp dat op de foto is gezet.
In het straten register treft u eerst de straatnaam aan, vervolgens in welk deel en met welke foto's.

In het foto overzicht treft u een lijst aan van de foto nummer volgorde per deel.
Op eenvoudige wijze kunt u heen en weer springen tussen de delen.
In het overzicht treft u eerst het volgnummer aan, vervolgens de maand en jaar waarin de foto is gemaakt,
en als laatste het onderwerp dat over de foto is beschreven.

Tenslotte in de delen leid ik u rond door Heemskerk.
Het begint vanuit mijn geboortehuis aan de Staringstaat en verspreid zich al snel uit over Heemskerk.
Bij elke foto heb ik getracht een verhaal te schrijven over het onderwerp op de foto.
Elke beschrijving begint met de straat waar de foto is genomen, daar achter maand en jaar.
Onder de straat staat de fotovolgnummer en achter de schuine streep het negatiefnummer ervan.

Veel leesplezier op deze pagina van 'Een groet uit Heemskerk'


Tenslotte nog het volgende:
In verband met vele verwijderden niet eigen foto's, zijn de eerste 5 delen gecomprimeerd tot 2 delen.
Deel 6 is daarom ook kleiner dan de andere delen.