Welkom op de pagina van 'Een groet uit Heemskerk 2'

Op deze pagina wil ik u rondleiden door het Heemskerk bestaande uit alleen maar foto's.

Als wijziging, plaatsgevonden in maart 2012, heb ik alle foto's uit de delen 'een groet uit' op straat gelegd.
Als eerste nummer treft u het neatiefnummer aan, achter de schuine streep het fotovolgnummer en vervolgens de datum waarop de foto gemaakt is, daarachter het onderwerp mits van toepassing.
De foto's op straat kunt u eenvoudig weg vinden in de tabbladen.

Door deze sortering kunt u nu makkelijker naar een bepaalde straat zoeken, mist de straat in de collectie zit,
om zo de eventuele wijzigingen of aanwinsten te kunnen volgen.
De teksten zijn bij deze tabbladen weggelaten, het zijn puur de foto's met verwijzing naar de oorspronkelijke lokatie van de foto.

De collectie 'op straat' bevat drie catagorieen, te weten uit de delen van 'een groet uit heemskerk', 'niet geplaatst in de delen' en foto's die gebruikt zijn in het hoofdstuk 'bunkers'. Deze zijn dan ook zals zodanig te herkennen dat het bovenschrift begint met Bunkers en daarna het onderwerp.
In het overzicht en register kunt u de niet geplaatste foto's en bunkerfoto's gemakkelijk terugvinden door de hierboven beschreven tekst.
Ook op deze pagina wens ik u veel plezier toe met het door de foto's en straten heen bladeren.